Käyttöehdot www.tunnelukkosi.fi-verkkosivustolle

Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja on noudattanut sivuston laadinnassa huolellisuutta ja on pyrkinyt tarjoamaan mahdollisimman ajantasaista ja oikeellista tietoa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa minkäänlaisista toimenpiteistä, jotka perustuvat tämän verkkosivuston suoraan tai välillisesti sisältämään tietoon. Palveluntarjoaja ei ole tarkoittanut mitään tällä sivustolla olevaa tietoa ohjeeksi tai suositukseksi tai tiedoksi, jota käytetään päätöksenteon tukena. Tällä verkkosivustolla ei anneta lääketieteellistä, terveydellistä eikä mielenterveydellistä neuvontaa tai hoitoa.

Verkkosivustolla annettavat tiedot ovat tarkoitettu ainoastaan yleistä informaatiota varten, eivätkä ne korvaa ammattihenkilön antamia ohjeita, tietoja tai arvioita. Verkkosivustolla annettuja tietoja ole tarkoitettu lääketieteellisen tai psykologisen diagnoosin tekemiseen tai sairauden hoitoon. Verkkosivustolla annettujen tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja omaa harkintaa käyttäen.

Tiedot tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”kuten ne ovat saatavissa”. Palveluntarjoaja ei anna minkäänlaisia takuita, vakuutuksia taikka sitoumuksia verkkosivuston sisällöstä, kuten ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, tietojen täydellisyydestä tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen taikka verkkosivuston käytön avulla saatujen tulosten virheettömyydestä tai luotettavuudesta.

Tekijänoikeudet

Koko tämän verkkosivuston sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattu. Tämän verkkosivuston sisältöä voi kopioida tai käyttää ainoastaan omaan yksityiseen käyttöön. Käyttäjä voi tallentaa testin tuottamat tulokset ja tiedot omaan käyttöönsä ja lähettää tiedot sähköpostiinsa ja voi niin halutessaan toimittaa tai julkaista tietoja edelleen kolmansille osapuolille. Tietolähde tai verkkosivuston osoite (www.tunnelukkosi.fi) tulee mainita, jos verkkosivustolta saatavilla olevia tietoja julkaistaan kolmansille osapuolille (koskee kaikkia julkaisumuotoja, myös keskustelupalstoja, blogeja tai käyttäjän omalla tai kolmannen osapuolen verkkosivuilla julkaisua). Verkkosivuston sisältöä ei saa käyttää minkäänlaiseen ansiotoimintaan ilman palveluntarjoajan erillistä suostumusta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa mitä tahansa verkkosivuston osaa tai käyttöehtoja milloin tahansa, siitä etukäteen ilmoittamatta.

Tietojen tallentaminen

Verkkosivusto ei tallenna minkäänlaisia henkilötietoja käyttäjistä. Verkkosivuston internet-pelveluntarjoaja (Louhi Networks Oy) rekisteröi automaattisesti palvelimella kävijöiden ip-osoitteet sekä muuta anonymiteetin säilyttävää yleistietoa (mm. vierailujen pituudet, selaintyypit). Palveluntarjoaja ei tallenna minkäänlaista yksilöintitietoa. Mahdollisesti testilomakkeella annettua sähköpostiosoitetta ei tallenneta eikä hyödynnetä millään tavoin ilman testin tekijän erityistä suostumusta. Testitulokset tallennetaan tilastointitarkoituksessa anonyymisti ilman minkäänlaisia yksilöinti- ja tunnistetietoja. Testituloksesta tilastoidaan yhteispistemäärät, ei yksittäisten vastausten pistemääriä.

Palveluntarjoaja

Mentores www.mentores.fi

Hyväksymällä nämä käyttöehdot sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, testin suorittaminen ei jatku pidemmälle etkä voi saada testin tuloksia käyttöösi.

Sulje ikkuna ja palaa takaisin sivustolle